ingenieursbureauhmwijbenga.nl

Diensten

Statische berekening:

Voor de (ver-)bouw van woningen en utiliteitsgebouwen is het, in vele gevallen, noodzakelijk dat de sterkte van de verschillende materialen berekend wordt. Een dergelijke berekening van staal-, beton-, en houtconstructies wordt een statische berekening genoemd.

Aan de hand van de statische berekening kan vervolgens de aannemer materialen bestellen of detaillering bepalen. Voor het aanvragen van de omgevingsvergunning dienen de berekeningen bij de gemeente te worden ingediend.

 
Bouwfysica berekening:

Middels het bouwbesluit worden eisen gesteld aan het binnenklimaat van een woningen of bedrijfspand. De eisen met betrekking tot warmte en energie, ventilatie en daglicht worden hierin geregeld. Tevens moet een bouwwerk voldoen aan eisen voor het oppervlak van de verbijfsruimten.

Om aan te tonen dat aan deze eisen wordt voldaan kan de gemeente vragen om een berekening van deze onderdelen.

 

Naast deze diensten kunnen wij u ook op weg helpen wat betreft ontwerp en uitvoering.